Liceul Teoretic „Dr. Victor Gomoiu”

„Educatia are drept scop formarea caracterului.” Herbert Spencer

Evaluarea din Clasa a VIII-a se va desfasura intre 4 si 12 Mai 2010

Posted by adminltvg pe octombrie 8, 2009

Marti, 6 octombrie 2009, Emil Boc, Ministrul interimar al Educatiei a declarat ca intre 4 si 12 mai 2010 se va desfasura evaluarea din clasa a VIII-a dupa modelul testelor internationale, iar simularea intre februarie-martie 2010.

„Pentru trecerea elevilor din clasa a VIII-a in clasa a IX-a, in calculul mediei se va tine cont 50 la suta de rezultatele din clasele V-VIII, 25 la suta de rezultatul la teza cu subiect unic din clasa a VII-a si 25 la suta rezultatul la evaluarea de la sfârsitul clasei a VIII-a. Acum se schimba evaluarea pe formarea de competente internationale. Nu am intervenit asupra acestei decizii privind evaluarea dupa model international pentru ca nu era firesc”, a declarat Emil Boc.

De asemenea, Boc a mai precizat ca le-a cerut profesorilor sa faca subiecte cu „ratiune si rationalitate”, deoarece nu sunt toate probele in concordanta cu programa scolara.

Conform informatiilor furnizate de Boc, prima proba a evaluarii la clasa a VIII-a, cea de limba romana se va desfasura pe 5 mai 2010, pe 6 mai va fi proba la limba materna si pe 12 mai – matematica.

Pe 30 noiembrie 2009, vor fi afisate modelele de subiecte ale evaluarii la clasa a VIII-a, iar in februarie-martie elevii vor sustine simularea acesteia.

Reclame

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

BACALAUREAT 2010: TESTAREA ELEVILOR DIN IANUARIE PANA IN IULIE

Posted by adminltvg pe octombrie 8, 2009

// Dupa cum ne-am obisnuit deja, anul scolar 2009-2010 a adus schimbari majore, in aceeasi masura pentru elevi, dar si profesori. Una dintre acestea este reprezentata de metodologia bacalaureatului.

Daca pana anul acesta examenul de bacalaureat avea sapte probe, din 2010 in programa apar doar trei, iar elevii de clasa a XII-a vor fi nevoiti sa sustina , inainte, alte teste eliminatorii.

Prima proba pe care liceenii o vor sustine, va fi in luna ianuarie 2009.

Fostul ministru al educatiei, Ecaterina Andronescu a sustinut o ordonanta de urgenta prin care elevii clasei a XII-a vor trece prin doua tipuri de probe: testari orale si practice pe parcursul anului scolar si testari scrise dupa încheierea acestuia.

Inscrierea liceenilor pentru sustinerea acestor probe se va face intre 14 – 18 decembrie 2009, iar primele evaluari se sustin in ianuarie, cand vor fi verificate competentele la limba romana, informatica si limba straina.

Liceenii vor trece prin trei tipuri de probe: proba scrisa – de 90 minute, proba orala – 10-15 minute si proba de întelegere a unui text audiat – 20 de minute.
La sfarsitul probelor, elevii vor primi certificate care sa le ateste nivelul de competenta.

Calendarul examenelor din anul scolar 2009-2010

14 – 18 decembrie 2009 – Are loc înscrierea pentru examen.
11-13 ianuarie 2010 – Elevii dau proba orala de comunicare orala la limba romana.
13-15 ianuarie 2010 – Are loc proba de comunicare orala la limba materna.
18 – 29 ianuarie 2010 – Are loc proba de competente digitale.
19 – 22 aprilie 2010 – Are loc proba de limba moderna.
11 iunie 2010 – Se încheie cursurile pentru clasa a XII-a.
28 iunie 2010 – Are loc proba scrisa la limba si literatura romana.
29 iunie 2010 – Are loc proba scrisa la limba si literatura materna.
30 iunie 2010 – Elevii dau proba obligatorie a profilului.
1 iulie 2010 – Are loc proba scrisa, la alegere, a profilului si specializarii.
3 iulie 2010 – Afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

BACALAUREAT 2010

Posted by adminltvg pe octombrie 8, 2009

Informatii privind noul tip de examen de Bacalaureat 2010

Calendar de desfasurare a probelor din cadrul examenului de Bacalaureat 2010:
Inscrierile la examenul de Bacalaureat se fac in perioada 14 – 18 decembrie 2009.
Conform ultimelor informatii privind calendarul examenului de Bacalaureat 2010, proba privind evaluarea competentelor lingvistice de limba romana se va desfasura intre 15-17 februarie, in loc de 11-13 ianuarie, cum fusese programate initial.

„In cadrul acestei probe de evaluare care se va solda cu un certificat si care va masura competenta de comunicare orala in limba romana va urmari calitatea gramaticala, acea capacitate de a vorbi corect in limba romana, calitatea stilistica, nivelul continutului, precum si comportamentul verbal si nonverbal al elevului in actul de comunicare”, a mai precizat ministrul interimar al Educatiei.

Cea de-a doua proba va fi de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala la limba materna, pentru cei care au studiat in alta limba decat romana.

1. Intre 19 si 29 aprilie – Proba de verificare a competentelor digitale. Aceasta proba va avea diverse subiecte cu 25-30 de Intrebari despre utilizarea computerului si organizarea fisierelor, sisteme de operare, procesoare de texte, procesoare de calcul tabelar, prezentari, baze de date si mijloace moderne de comunicare, respectiv internet. ” Ceea ce vor avea de evaluat profesorii se va baza pe ceea ce elevii au studiat la Tehnologia informatiei si a comunicatiilor In clasa a IX-a si a X-a”,a spus Emil Boc

2. Intre 31 mai – 4 iunie – Proba de verificare a competentelor in limba moderna. Pana pe 30 octombrie 2009 – modelele de subiecte si grilele de evaluare vor fi afisate pe internet.
„Aceste probe nu se finalizeaza cu o nota, ele se finalizeaza cu un calificativ, proba se considera trecuta indiferent de calificativul pe care il obtii, numi ca daca nu ai dat aceasta proba, nu poti sa ajungi la examenul final de la sfarsitul lunii iunie”, a mai declarat ministrul interimar al Educatiei.

3. Pe 28, 29, 30 iunie si 2 iulie – absolventii claselor a XII-a vor sustine probele scrise ale examenului de bacalaureat.

Prima afisare a rezultatelor va avea loc in 3 iulie 2010 (pana la ora 16.00) si va fi urmata de depunerea contestatiilor in aceeasi zi, in intervalul orar 16.00 – 20.00. Solutionarea contestatiilor se va face in perioada 5-6 iulie 2010, iar afisarea rezultatelor finale in ziua de 7 iulie 2010.

Sesiunea de toamna se va desfasura intre 23 august si 8 septembrie 2010, inscrierile fiind stabilite pentru saptamana 5-9 iulie 2010.

La proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, elevii pot alege oricare limba moderna studiata in liceu, indiferent daca a fost studiata drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, daca a fost studiata in regim normal, intensiv, bilingv ori daca a fost disciplina obligatorie sau optionala.

Evaluarea competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala se face prin trei tipuri de probe, dupa cum urmeaza: proba scrisa, cu durata de 90 minute, proba orala, cu durata de  10-15 minute si proba de intelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute.

Subiectele pentru probele de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu sunt elaborate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar, astfel incat sa permita stabilirea, pentru fiecare candidat, a nivelului corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.

Subiectele pentru proba de evaluare a competentelor digitale se stabilesc de CNCEIP, in conformitate cu programa de bacalaureat, elaborata pe baza programei scolare a disciplinei „Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”, studiata in trunchiul comun, la toate filierele, profilurile si specializarile, pe parcursul claselor a IX-a si a X-a.

Tot CNCEIP va stabili printr-o procedura elaborata in concordanta cu standardele europene si publicata pe Internet pana la data de 31 octombrie 2009, durata probei de evaluare a competentelor digitale, respectiv modalitatea de desfasurare si evaluare a probei. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu.

Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba  de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel national.

Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna se stabileste de comun acord de catre cei doi profesori examinatori, in conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat si cu grila cuprinsa in procedurile elaborate si transmise de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar.

Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna a candidatului se inscrie intr-un borderou, care este semnat de cei doi examinatori. Aceeasi procedura se aplica si in cadrul probelor de evaluare a competentelor intr-o limba straina si a competentelor digitale sau cu precizarea ca, in cazul ultimei probe, in functie de punctajul obtinut, se va stabili nivelul de competenta digitala a candidatului,  dupa cum urmeaza: 0-25 puncte – utilizator incepator, 26-50 puncte – utilizator de nivel mediu, 51-74 puncte – utilizator avansat, 75-100 puncte – utilizator experimentat.

Absolventilor clasei a XII-a/ XIII-a, care au sustinut aceste probe, li se elibereaza certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica, respectiv nivelul de competenta digitala. Acestea vor fi insotite de suplimente descriptive ale certificatului de competenta care contin descrierea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna ale candidatului si se vor completa in conformitate cu nivelul acordat candidatului. Eliberarea certificatelor nu este conditionata de promovarea probelor scrise.

Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine sau pentru certificarea competentelor digitale, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere.

Toate aceste evaluari se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, pe parcursul clasei terminale de liceu, in fata unei comisii prezidate de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general.

Probele scrise prin care sunt cuantificate competentele formate pe durata invatamantului liceal se sustin dupa incheierea anului scolar, in fata unei comisii formate de inspectoratul scolar judetean.

Probele sunt urmatoarele:
proba scrisa la limba si literatura romana
a) comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile;
proba scrisa la limba si literatura materna
b) comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale;
– o proba scrisa, diferentiata in functie de filiera, profil si specializare
c) matematica – pentru profilul real din filiera teoretica, pentru toate profilurile din filiera tehnologica, pentru profilul militar si profilul pedagogic – specializarea invatatori-educatoare, din filiera vocationala, respectiv istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celor mentionate mai sus;
– o proba scrisa la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate
d) pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe: fizica, chimie, biologie sau informatica (pentru profilul real din filiera teoretica, pentru profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica si pentru profilul militar din  filiera vocationala) sau geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretica, pentru profilul servicii din filiera tehnologica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celui militar). Pentru candidatii proveniti din promotiile anterioare, se face asimilarea specializarii absolvite cu una dintre specializarile/calificarile profesionale in vigoare pentru promotia curenta.

Se considera promovati elevii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au sustinut probele prevazute in interiorul anului scolar, au sustinut toate probele scrise si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media aritmetica, formata din doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise este cel putin 6.

In cazul nepromovarii examenului, pot fi recunoscute in sesiunile urmatoare, la cerere, rezultatele la evaluarile sustinute in decursul anului scolar, respectiv rezultatele la probele scrise la care s-a obtinut cel putin nota 5. Recunoasterea unora dintre probele promovate intr-una din sesiunile organizate din anul 2003 incoace este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate, in momentul inscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2010.

Important:
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in invatamantul Preuniversitar va posta pe Internet doar structura subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat, precum si precizarile metodologice referitoare la cerinte si la modalitatile de evaluare ale acestora la data de 31 octombrie 2009.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

CALENDARUL ANULUI SCOLAR 2009-2010

Posted by adminltvg pe septembrie 21, 2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a stabilit structura anului şcolar 2009-2010. Astfel, cursurile vor începe luni, 14 septembrie 2009 şi se vor încheia, vineri, 11 iunie 2010, însumând 35 de săptămâni de şcoală (173 de zile lucrătoare).
Anul şcolar 2009 – 2010 este structurat în două semestre, după cum urmează: semestrul I (luni, 14 septembrie 2009 – vineri, 29 ianuarie 2010), întrerupt de vacanţa de iarnă (sâmbătă, 19 decembrie 2009 – duminică, 3 ianuarie 2010) şi semestrul II (luni, 8 februarie 2010 – vineri, 11 iunie 2010). În primul semestru, în perioada 2 – 9 noiembrie 2009, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă, iar în intervalul 30 ianuarie – 7 februarie 2010 este programată vacanţa intersemestrială.
Cursurile semestrului al II-lea vor începe luni, 8 februarie 2010 şi vor dura până vineri, 11 iunie 2010. De sâmbătă, 3 aprilie şi până duminică, 11 aprilie 2010, elevii vor fi în vacanţa de primăvară. Vacanţa de vară va începe sâmbătă, 12 iunie şi se va termina duminică, 12 septembrie 2010.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ZILELE LICEULUI 4 – 5 IUNIE 2009

Posted by adminltvg pe mai 29, 2009

Joi, 4 Iunie, ora 9, laboratorul de chimie
I. COMUNICAREA VIRTUALA
– PROMOVAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL. Proiect derulat sub auspiciile EUdialogueaward. Prezinta: profesor Popescu Jana si grupul de elevi participanti.
– Site-ul Liceului Teoretic Dr. V. Gomoiu. Prezinta : profesor Badea Angela
II. DISEMINAREA PROIECTELOR  EUROPENE
– Proiectul international ACT-ive LEARN-ing Using theatre/drama games and techniques in the classroom to facilitate learning, desfasurat in perioada 25-30 august 2008, in insula Hydra, Grecia. Prezinta: prof. Balasovici Eleonora
– Proiectul international Preparation of full proposal and management European education projects, desfasurat in perioada 9-16 oct., in Cipru. Prezinta: prof. Ilici Silca
-Expozitie de imagini : Proiecte europene
III. Activitati sportive: semifinala campionatului de fotbal, gimnaziu si liceu

Vineri, 5 iunie
ora 9: Finala Campionatului de fotbal, gimnaziu si liceu
ora 10.30: Spectacol artistic prezentat de elevii si profesorii Liceului Teoretic Dr. V. Gomoiu – Casa de Cultura

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

BACALAUREAT 2009

Posted by adminltvg pe mai 16, 2009

CALENDARUL
examenului de bacalaureat – 2009

Sesiunea iunie – iulie 2009

1 – 8 mai 2009 – Inscrierea candidatilor
12 iunie 2009 – Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
22 – 23 iunie – 2009 Limba si literatura romana – proba A – proba orala
23 – 24 iunie – 2009 Limba si literatura materna – proba C – proba orala
24 – 25 iunie – 2009 Limba si literatura moderna – proba B – proba orala
26 iunie 2009 – Limba si literatura romana – proba A – proba scrisa
29 iunie 2009 – Limba si literatura materna – proba C – proba scrisa
30 iunie 2009 – Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisa
1 iulie 2009 – O proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii – proba E – proba scrisa sau practica
2 iulie 2009 – O proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzatoare specializarii – proba F – proba scrisa sau practica
5 iulie 2009 – Afisarea rezultatelor (pana la orele 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
7 – 8 iulie – 2009 Rezolvarea contestatiilor
9 iulie 2009 – Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea august – septembrie 2009

13 – 17 iulie 2009 – Inscrierea candidatilor
17 august 2009 – Limba si literatura romana – proba A – proba orala
18 august 2009 – Limba si literatura materna – proba C – proba orala
19 august 2009 – Limba si literatura moderna – proba B – proba orala
20 august 2009 – Limba si literatura romana – proba A – proba scrisa
21 august 2009 – Limba si literatura materna – proba C – proba scrisa
24 august 2009 – Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisa
25 august 2009 – O proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii – proba E – proba scrisa sau practica
26 august 2009 – O proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzatoare specializarii – proba F – proba scrisa sau practica
28 august 2009 – Afisarea rezultatelor (pana la orele 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
30 august – 2 septembrie 2009 – Rezolvarea contestatiilor
3 septembrie 2009 – Afisarea rezultatelor finale

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Calendarul anului scolar 2008-2009

Posted by adminltvg pe mai 6, 2009

Anul scolar 2008 – 2009 este organizat in doua semestre, dupa cum urmeaza :
Semestrul I : luni, 15 septembrie 2008 – vineri, 30 ianuarie 2009 ;
– vacanta de iarna : sambata, 20 decembrie 2008 – duminica, 4 ianuarie 2009 ;
• vacanta
intersemestriala : sambata, 31 ianuarie – duminica, 8 februarie 2009 ;
Semestrul II : luni, 9 februarie 2009 – vineri, 12 iunie 2009 .
– vacanta de primavara : sambata, 11 aprilie – luni, 20 aprilie 2009 ;
– vacanta de vara : sambata, 13 iunie – duminica, 13 septembrie 2009.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »